คุรุสภา มอบหนังสือ “สารานุกรมวิชาชีพครูฯ”

คุรุสภา มอบหนังสือ  “สารานุกรมวิชาชีพครูฯ” แก่ ห้องสมุดในมหาวิทยาลัย และ โรงเรียนมัธยมศึกษา ทั่วประเทศ

 

คุรุสภา ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือสารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลต่าง ๆ

หนังสือสารานุกรมวิชาชีพครูนี้ บรรจุคำศัพท์ที่ใช้ในวงการวิชาชีพครู เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวิชาชีพครู ได้มีความรู้ ความเข้าใจความหมายของศัพท์ทางวิชาชีพครูและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง โดยจัดทำขึ้นมาตามวาระจำนวน ๓ เล่ม  ดังนี้

๑. สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  จำนวน ๖๐ คำศัพท์

          ๒. สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา จำนวน ๘๐ คำศัพท์

          ๓. สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๘๔ คำศัพท์

 

          ในการนี้ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  และ โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ สามารถติดต่อขอรับหนังสือสารานุกรมวิชาชีพครูฯ ดังกล่าว ได้ที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มวิทยบริการ ชั้น ๒ อาคารหอประชุมคุรุสภา  ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐  (หนังสือมีจำนวนจำกัด) ได้ในวันและเวลาราชการ

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มวิทยบริการ 02 281 7955  call center 02 304 9899

 

Attachments:
Download this file (150636.jpg)150636.jpg[ ]140 kB

ประชาสัมพันธ์

ระบบสืบค้น

Copyright 2013 @KSP