ชื่อหนังสือ : การประชุมวิชาการครั้งที่ 4 การวิจัยในชั้นเรียน  
ผู้แต่ง : สำนักงานเลขาธิการคุรสภา  
ISBN : -  
ภาษา : -  
เจ้าของ : -  
ห้องสมุด : -  
 
เนื้อหาโดยย่อ :
           เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นในการจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 4 
ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยมีบทความเกี่ยวกับการวิจัย
ในชั้นเรียน ที่ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้เขียนขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ

เอกสารฉบับเต็ม  >>>Click<<<
 
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์