ชื่อหนังสือ : 3 ปี หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภา  
ผู้แต่ง : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  
ISBN : -  
ภาษา : -  
เจ้าของ : -  
ห้องสมุด : -  
 
เนื้อหาโดยย่อ :
   ภายในเล่มประกอบด้วย ผลงานของโรงเรียนที่ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ในโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา
ประจำปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2549 จำนวน 45 โรงเรียน

เอกสารฉบับเต็ม >>>Click<<<
 
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์