ชื่อหนังสือ : วาระครบรอบ 107 ปี ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  
ผู้แต่ง : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  
ISBN : -  
ภาษา : -  
เจ้าของ : -  
ห้องสมุด : หอสมุดคุรุสภา  
 
เนื้อหาโดยย่อ :
หนังสือ "วาระครบรอบ 107 ปี ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล" 
จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก ในงานวันครูโลก 5 ตุลาคม 2553
ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 107 ปีเกิด ของศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
ผู้มีคุณูปการต่อคุรุสภาและวงการศึกษาไทย

 เอกสารฉบับเต็ม >>>Click<<<
 
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์