ชื่อหนังสือ : ประวัติครู 16 มกราคม 2554  
ผู้แต่ง : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  
ISBN : 9789747467789  
ภาษา : -  
เจ้าของ : -  
ห้องสมุด : คุรุสภา  
 
เนื้อหาโดยย่อ :
  หนังสือ "ประวัติครู" 16 มกราคม 2554

     แสดงถึงประวัติของครูผู้ล่วงลับไปแล้ว ที่มีผลงาน ความรู้ ความสามารถ
มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ยกย่องของศิษย์และประชาชน
     ซึ่งหนังสือประวัติครูในเล่มนี้ คณะทำงานได้เรียบเรียงประวัติครู จำนวน 23 ท่าน
กระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ ผู้สอนตั้งแต่อนุบาลถึงอุดมศึกษา ผู้บริหาร ศิลปิน
ผู้สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และนักการเกษตร ซึ่งทุกท่านล้วนแต่อุทิศตน
เพื่อสร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยทั้งสิ้น
 
 อ่านเอกสารฉบับเต็ม   หน้า 1 - 76       >>>Click<<<
                                       หน้า 77 - 184   >>>Click<<<
                                       หน้า 185 - 300 >>>Click<<<
 
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์