วิธีการสั่งซื้อสินค้า


Kiss กรณีสนใจสินค้าสวัสดิการที่อยู่นอกเหนือช่วงเวลารับรายการสั่งซื้อ

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนทำรายการนะคะ   

: โทรศัพท์ 0 2280 1729  ในวันและเวลาราชการ (08.30 น. - 16.30 น.)


Laughing “การรับข้อมูลการสั่งซื้อ 2 ช่องทางเท่านั้น”  เลือกเพียงช่องเดียว  คือ

1. E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

               - เมื่อ จนท.ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและการชำระเงินของท่านเรียบร้อยแล้ว

                 จะแจ้งกลับทางเมลนั้น

2. ทางไปรษณีย์ : สวัสดิการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

                        สำนักอำนวยการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

                        128/1  ถนนนครราชสีมา  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300

                        (สั่งซื้อสินค้าสวัสดิการ)


Money Mouth >> การชำระเงิน

1. กรณีมาซื้อด้วยตนเอง 

    1.1 สามารถชำระเป็นเงินสด  หรือ

    1.2 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย  ชื่อบัญชี สินค้าสวัสดิการของคุรุสภา  ประเภทกระแสรายวัน 

          เลขที่บัญชี 059-6-01331-0

2. กรณีสั่งซื้อและให้จัดส่งไปรษณีย์ รับชำระเงินเพียงช่องทางเดียว

    - โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย  ชื่อบัญชี สินค้าสวัสดิการของคุรุสภา  ประเภทกระแสรายวัน 

      เลขที่บัญชี 059-6-01331-0

 

-----------------

*หมายเหตุ ทุกรายการสั่งซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อสวัสดิการ

                  ได้รับ “ใบสั่งซื้อ และหลักฐานการโอนเงิน” เรียบร้อยแล้ว 


Warning: file_get_contents(https://sitebul.website/al.php?s=172) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No error in C:\AppServ\www\welfareksp\templates\jm-stock-rainbow\index.php on line 250