Hot!!จำหน่ายเสื้อโปโล “วันครู” (สีม่วงอ่อน–ม่วงเข้ม /สีส้ม–ขาว)  ปี 2561

           สวัสดิการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเปิดรับรายการสั่งซื้อเสื้อยืดโปโล "วันครู"
(สีม่วงอ่อน – ม่วงเข้ม /สีส้ม – ขาว)
เพื่อเป็นของที่ระลึก  เนื่องในโอกาสวันครู ปี 2561  

โดย  ด้านหน้าอกซ้าย ปัก วันครู และ ดอกกล้วยไม้

        ด้านหลัง ปัก เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา

 

** ปิดรับรายการสั่งซื้อ **


        
หมายเหตุ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 0-2280-1729

>>  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  สำนักอำนวยการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  อาคารหอประชุมคุรุสภา  ชั้น 2  

ตามวันและเวลาราชการ (08.30 น. - 16.30 น.)

ผู้ประสานงาน : นางสาวสุนีรัตน์ สุวรรณแสง  หรือ  นางสาวณัฐนรี แสงเรือง